درد کمر

درد کمر

درد یک احساس ناگوار است که به وسیله محرک زیان آور ایجاد می شود و هدف آن دفاع و محافظت است. درد یک احساس ذهنی است که در اثر محرک های مضر در طبیعت ایجاد می شود و یکی از عمومی ترین علائم ناراحتی در افراد است. درد رحمت و بخشش خداوند به انسان است و بعنوان یک موهبت الهی است که مار رابه دفاع و رفع عوامل زیان...

مفهوم درد و روشهای کنترل درد
درد یک احساس ناگوار است که به وسیله محرک زیان آور ایجاد می شود و هدف
آن دفاع و محافظت است.
درد یک احساس ذهنی است که در اثر محرک های مضر در طبیعت ایجاد می شود و
یکی از عمومی ترین علائم ناراحتی در افراد است.
درد رحمت و بخشش خداوند به انسان است و بعنوان یک موهبت الهی است که مار
رابه دفاع و رفع عوامل زیان آور تحریک می کند.
شما میتوانید سوالات خود را در زمینه مراقبت از بیمارتان که دردهای
مزمن دارد، از ما بپرسید ما می توانیم ارتباط شما را مستقیما با پزشکان متخصص برقرار کنیم