درد های اطراف کشکک (مفصل پاتلوفمورال)

درد های اطراف کشکک (مفصل پاتلوفمورال)

با سلام خدمت شما دوستان و همراهان همیشگی

مطمئنا برای شما یا آشنایانتان نیز پیش آمده که دچار درد های جلوی زانو گردیده باشید و حتی ممکن است پزشک به اشتباه به شما بگوید که آرتروز دارید در این مقاله به بررسی درد های اطراف کشکک میپردازیم...

مفصل پاتلوفمورال

این مفصل از تروکلئای استخوان ران و استخوان کشکک تشکیل گردیده است در پشت کشکک یک برجستگی وجود دارد که داخل شیار استخوان ران قفل گردیده و حرکت میکند.این مفصل جزئی از زانو در نطر گرفته میشود.25%دردهای جلوی زانو ناشی از این مفصل میباشد بخصوص در جوانان و نوجوانان.

 

نقش استخوان کشکک

این استخوان بزرگترین استخوان سزامویید بدن میباشد که نقش آن ایجاد اهرم برای عضله چهارسر رانی میباشد بطوریکه بدون وجود کشکک یا در صورت برداشتن آن شخص قادر نخواهد بود زانوی خود را بطور کامل صاف نماید و قدرت عضله چهارسر بشدت افت میکند.

 

حرکت نرمال کشکک

هنگام صاف بودن کامل زانو کشکک هیچ تماسی با استخوان ران ندارد و در بالاترین موقعیت خود و خارج از تروکلئا قرار گرفته است با خم شدن زانو و کشکک داخل تروکلئا قرار گرفته و به سمت پایین و داخل حرکت میکند ؛ از حدود 30درجه مجددا کشکک به سمت خارج حرکگت میکند ولی همچنان به حرکت رو به پایین خود ادامه میدهد ؛هنگام خم شدن کامل زانو کششک در پایین ترین حد خود قرار دارد.

 

عوامل ثبات دهنده کشکک

1.جلوتر قرار گرفتن کندیل خارجی ران

2.عمق حفره تروکلئا

3.برایند فشار ناشی از عضله رکتوس فموریس

4.و مهمتر از همه قسمت مایل عضله واستوس داخلی

 

موقعیت نرمال کشکک در نمای AP

در نمای قدامی خلفی کشکک باید دقیقا در مرکز قرار گرفته باشد و فاصله آن از داخل و خارج برابر باشد.

 

حرکت کشکک به سمت داخل را مدیالیزیشن و حرکت کشکک به سمت خارج را لترالیزیشن میگویند که معمولا مورد دوم اتفاق میافتد.

 

موقعیت کشکک از نمای جانبی

INSALL-SALVATI   RATIO

از نمای جانبی و در حالت خم بودن زانو در حدود 60درجه نسبت طول تاندون کشکک به طول سطح مفصلی کشکک باید برابر باشد.