پارگی رباط صلیبی خلفی(PCL)و اندیکاسیون های جراحی

پارگی رباط صلیبی خلفی(PCL)و اندیکاسیون های جراحی

پارگی رباط صلیبی خلفی( PCL ):

با سلام خدمت شما دوستان و همراهان همیشگی

همانطور که قبلا توضیح دادیم ثبات زانو وابسته به عوامل متعددی میباشد که یکی از مهمترین این عوامل رباط های صلیبی میباشند که شامل دو رباط صلیبی قدامی و خلفی بوده که بصورت ضربدری در مرکز زانو قرار گرفته اند .در مقالات قبلی رباط صلیبی قدامی را بررسی کردیم .در اینجا به بررسی رباط صلیبی خلفی یا همان ( PCL )میپردازیم.

 

آناتومی PCL :

این رباط به قسمت خلفی درشت نی (تیبیا)متصل گردیده و از آنجا به سمت بالا جلو و داخل حرکت کرده و به قسمت خارجی کندیل داخلی استخوان ران متصل میگردد.

 

طول این رباط بطور متوسط 38میلیمتر و پهنای آن 13میلیمتر میباشد و از رباط صلیبی قدامی( ACL )پهنتر و محکمتر بوده و احتمال آسیب آن نیز کمتر میباشد.ضخامت آن نیز متغیر بوده از پایین به بالا افزایش می یابد بطوریکه در محل اتصال به درشت نی ضخامت آن 20%بیشتر از ACL و در محل اتصال به ران 50%بیشتر از ACL میباشد.این لیگامان دارای پایانه های آزاد عصبی و مکانو رسپتورهای نوع 1-2 و 4 میباشد .در زانو دو رباط مینیسکوفمورال نیز وجود دارد که از شاخ خلفی مینیسک خارجی به کندیل داخلی ران نزدیک محل اتصال PCL متصل میگردند که در 90 درصد افراد حداقل یکی از این دو لیگامان وجود دارد در 50%افراد هردوی آنها وجود دارند .این لیگامانها بسیار نزدیک به PCL قرار گرفته اند .یکی از آنها در جلوی PCL قرار دارد که آنرا هامفری( HUMPHREY )گویند و دیگری در پشت PCL قرار دارد که نام آن رایسبرگ( WRISBERG )میباشد.نقش و عمل آنها را در مقاله ای دیگر بررسی مینماییم.