لایو مشترک دکتر اعظم صالحی و فیزیوتراپیست علیرضا سپهری پیرامون دردهای روحی روانی در کمر و زانو

یک قسمت عمده از دردها شامل دردهایی است که ناشی از مشکلات روحی روانی میباشد و بنابر این با مراجعه به ارتوپد یا فیزیوتراپیست مشکل بیمار برطرف نمیگردد معمولا این دردها دردهای مزمن بوده ونیاز به مشاوره های روانشناسی دارد