لایو مشترک فیزیوتراپیست علیرضا سپهری با دکتر مهرنوش مهربد متخصص ارتوپدی پیرامون ارتروز زانو و درمانهای ان