• 10
  • مرداد
  • 0
پیشگیری و درمان دیسک کمر

پیشگیری و درمان دیسک کمر

 

امروزه کمر درد پس از سرماخوردگی دومین علت مراجعه به پزشک و غیبت در محل کار در آمریکا میباشد.شما نیز به احتمال بسیار زیاد در طول زندگی دچار کمر درد گردیده اید.

 

 

 

 

 

 

 

اگرچه بسیاری از کمردردها بدون علت مشخصی میباشند اما یکی از علل شناخته شده ان فتق دیسک میباشد که متاسفانه در کشور ما بیش از حد به آن پرداخته میشود و تمام کمردردها را ناشی ازآن میدانند.بسی جای تاسف است که بسیاری از پزشکان نیز به تمام  بیماران کمر دردی برچسب فتق دیسک میچسبانندغافل از اینکه علل دیگری نیز برای کمردرد وجود دارد که ممکن است حتی علائمی شبیه سیاتیکا داشته باشند. بنابر این اگر دچار کمر درد هستید و حتی درد در اندام تحتانی نیز دارید بدانید که لزوما به معنای فتق دیسک نمی باشد و نکته جالب اینکه انچه به عنوان سند برای فتق دیسک بسیاری از بیماران از جانب پزشک و خود بیمار ارائه میشود گزارش ام ار ای میباشد نه معاینات کلینیکی و شرح حال بیمار و علائم او و جالب تر اینکه در تمام گزارشات ام ار ای فتق دیسک وجود دارد و چندان قابل استناد نیست زیرا در بسیاری از موارد دیسکهای بدون علامتی وجود دارند که علت اصلی درد بیمار نمیباشند چنانکه ممکن است درام ار ای شخصی که هیچگونه کمردردی نیز ندارد فتق دیسک شدید گزارش شده باشد و برعکس بنابر باز هم تاکید می کنم که به ام ار ای فقط به عنوان یک روش تشخیصی کمکی نگریسته شود و نه بیش از ان و تمام پروسه تشخیص .پس ممکن است فردی مشکل فتق دیسک نداشته باشد حتی اگر در ام آر آی او دیسک مشاهده شده باشد. 

 

ما در اینجا فرض را بر این میگذاریم که مشکل بیمار واقعا فتق دیسک میباشدبنابر این به بررسی اناتومی دیسک –وظایف آن –نحوه آسیب و درمان آن می پردازیم.

آناتومی دیسک

دیسک از یک هسته مرکزی به نام نوکلئوس ویک محیط پیرامونی به نام انالوس تشکیل گردیده است و آنچه که به نام فتق دیسک شناخته میشود در واقع حرکت هسته مرکزی به سمت ریشه های عصبی میباشد.

 

هسته دیسک محتوی آب زیادی میباشد که با فشار های کامپرسیو اب از دست داده وبا برداشته شدن فشار آب جذب میکندبدین جهت است که طول قد هر شخص اوایل روز نسبت به اواخر روز چند سانتیمتر بلندتر میباشدزیرا پس از استراحت دیسک ها آب جذب کرده و در طول روز آب از دست میدهند.با افزایش سن و کاهش پروتوگلیکان های هسته این خاصیت دیسک کمتر گردیده و منجر به تغییرات تخریبی دیسک . عوارض همراه با ان میگردد.بر این اساس مشخص میشود که به چه دلیل احتمال آسیب دیسک در اوایل صبح یا زمانی

که فرد بیش از نیم ساعت خوابیده باشد افزایش میابد.
 

مهمترین وطیفه دیسک ها جذب نیروهای فشاری و برشی بوده و در واقع مثل کمک فنر ماشین عمل میکنند.به

 
جز یک سوم محیطی انالوس بقیه قسمت های دیسک فاقد گیرنده های عصبی و عروق خونی میباشد و تغذیه دیسک نیز از طریق انتشار صورت میگیرد.

مهمترین علل آسیب دیسک

-نشستن طولانی مدت

-نشستن بدون حفظ قوس کمر

-خم شدن های مکرر

-حمل مکرر اجسام سنگین

-ایستادن در وضعیت خمیده

چرخیدن در حالت خم شدن به جلو

اما بدون تردید اگر از من مهمترین دلیل فتق دیسک را بخواهید من بد نشستن را انتخاب میکنم.

جالب توجه است که ضعف عضلات بر عکس آنچه برخی فکر میکنندتاثیر عمده ای در فتق دیسک ندارد .

 انواع فتق دیسک

Intradiskal dysplacement- :هسته مرکزی کمی جابجا میشود ولی هنوز فیبرهای محیطی سالم هستند

Protrusion- :قسمتی از فیبرهای انالوس پاره شده وهسته مرکزی به سمت عقب حرکت میکند اما هنوز دیواره های بیرونی آنالوس سالم هستند

Extrusion - :تمام فیبرهای آنالوس پاره گردیده و هسته به سمت عقب حرکت کرده است

Sequestration - :یک قسمت از هسته جدا گردیده و وارد کانال نخاعی میگردد