دکتر میثم جعفری کافی آبادی

دکتر میثم جعفری کافی آبادی

دکتر میثم جعفری کافی آبادی
جراح و متخصص اورتوپدی
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهتی
رتبه اول بورد اورتوپدی 98 
ادرس:تهران تجریش بیمارستان شهدای تجریش کیلینیک:
تلفن:22749204
کد پزشک: 235