دکتر مهران رادی

دکتر مهران رادی

دکتر مهران رادی جراح و متخصص ارتوپدی و فوق تخصص جراحی زانو
دکتر رادی در 3 اردیبهشت سال 1353 در اصفهان به دنیا امد
دکتر رادی در سال 1379 در رشته پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فارغ التحصیل گردید و در سال 1389دارای بورد ارتوپدی گردید و سپس در سال 1390از بین 45نفر رتبه اول ازمون فلوشیپ زانو را کسب کرد 
ایشان در دوره های مختلفی در زمبنه زانو در المان و اتریش شرکت کرده و هم اکنون در بیمارستان مونت ساینا در تورنتو کانادا مشغول فعالیت میباشد